Alaska

Alaska. Den siste ultimate villmark! Bortsett fra 2 byer av en viss størrelse er det kun spredt bebyggelse rundt om i Alaska, mange av disse uten veiforbindelse med det øvrige Alaska. Dette baner veien for mange fine og naturskjønne plasser som det går lang tid mellom hver gang de besøkes av folk.

Alaska er USAs største delstat i areal og ligger i det nordvestlige Nord-Amerika, adskilt fra resten av USA. Den grenser bare til Canada. Det er den 49. delstaten som ble opprettet i USA. Området ble kjøpt fra russiske interesser 30. mars 1867 for beskjedene 7,2 millioner. 

Gullrushet startet i byen Juneau, som senere ble Alaskas hovedstad. I 1897 ble det oppdaget gull ved Klondike River i Yukon Territory i Canada. 100 000 gullgravere var på vei. I 1898 ble det funnet gull på strendene nær byen Nome nordvest i Alaska. To år senere var nærmere 18 000 gullgravere på plass. Alaska ble kjent verden over.

Den 3. januar 1959 ble området opptatt som egen delstat. Navnet Alaska kommer sannsynligvis fra aleut Alyeska, som betyr «stort land» eller «fastland». 

Alaskas dyre- og fugleliv er så variert som staten selv. Noen av dem er: hvithodeørn, brunbjørn (grizzly), svartbjørn, isbjørn, ulv, caribou (villrein), fjellgeit og -sau, bison, elg, hjort, oter, bever, rødrev, gaupe, jerv, hare, fjell- og lirype, mer enn 400 fuglearter, verdens største kolonier av sel, hvalross, 16 ulike hvalarter.

Fjelltopper: 17 av USAs 20 høyeste fjelltopper ligger i Alaska. Mt McKinley er Nord-Amerikas høyeste: 6194 moh.

Vann og elver: Yukon River, 3200 km lang (kilde i Canada) er USAs tredje lengste elv. Mer enn 3000 elver (585 000 km) og over 3 millioner innsjøer.

Isbreer: Mer enn 5000 isbreer, dekker 5 % av statens landareal (75 000 km²).

Vulkaner og jordskjelv: Mer enn 70 potensielle vulkaner. Siste utbrudd i 1912. På langfredag i 1964 rammet Nord-Amerikas kraftigste jordskjelv (9.2 på Richters skala) sentrale deler av Alaska.

Alaska krysser samme breddegrad som Oslo, på grunn av den lange stripen som tilhører Alaska, som åler seg sørover. Blant annet hovedstaden Juneau ligger på denne stripen. Den største byen er Anchorage.

Mindre enn 1 % av landarealet er privat eid. Resten er offentlig land. Fordeling av totalt areal (1.717 854 km²) andel land 1.481 347 km² og andel vann 236 507 km². Befolkningen er 715 000 så befolkningtettheten er lav, kun 0,41 innb./km²